Betingelser for Proactiv+ fordelsklubb.


Betingelsene nedenfor kommer i tillegg til det alminnelige betingelser for bruk av Proactiv Skin Health AB internettside og enkeltkjøp.

Denne internettsiden eies og opereres av Proactiv Skin Health AB i. Nedenfor følger betingelser for å bruke siden og for kjøp av produkter. Vennligst les betingelsene nedenfor nøye.

1. Deltakelse i programmet / klubben

Ved kjøp av introduksjonstilbud innenfor programmet/ klubben, innebærer det at du vil motta det samme produktet etter det angitte tidsforløp. (Se produktbeskrivelse.)

Forut for hver utsendelse vil du motta en bekreftende mail om at produktet blir sendt. Du vil motta det samme produktet og ditt betalingskort vil bli belastet for pris og utgifter i forbindelse med utsendelse. Dersom betaling mot faktura er avtalt, fortsetter dette på tilsvarende måte.

2. Underretning om utsendelse

Vi vil sende deg en bekreftende e-mail før hver utsendelse av produktet, og du vil motta underretning om ny utsendelse hver 60. dag og i henhold til avtalt betalingsmåte inntil oppsigelse er mottatt.

3. Prisendring

Prisen på produktet kan bli endret. I så fall vil du bli underrettet om den nye prisen, og ny pris vil bli beregnet for produkter som sendes etter at du har mottatt underretningen om prisendringen.

Hvis forsendelsesadressen endres, og dette påvirker skatt- eller avgiftsberegningen eller det påløper andre gebyrer, vil dette bli belastet deg.

4. Avbestilling

Du kan når som helst si opp medlemskapet og avbestille kommende leveringer av produkter. Dette kan du gjøre ved å ringe kundeservice på telefon 815 65 129, mandag til fredag mellom kl 08:00 og 17:00. Du kommer da til å få et bekreftelsenummer på at medlemskapet er avsluttet.
OBS! Du kan ikke maile inn din oppsigelse av medlemskap. 

Enkeltforsendelser kan avbestilles i henhold til de alminnelige leveringsbetingelser punkt 8. Slik avbestilling av enkeltforsendelser påvirker ikke fremtidige forsendelser, som fortsetter inntil oppsigelse er mottatt.

5. Endring av salgsbetingelser

Proactiv Skin Health AB. kan endre sine salgsbetingelser. I så fall vil du motta underretning direkte pr. e-mail eller ved angivelse på nettsiden.

6. Bruk av nettsiden

Nettsiden kan bare brukes for å bestille varer og tjenester som tilbys fra Proactiv Skin Health AB.
Det er ikke lov å kopiere eller bruke noe materiale fra siden for kommersielle formål, heller ikke for å selge varer eller tjenester.

Siden må ikke brukes for å sende, laste ned eller på annen måte overføre materiale som er pornografisk, truende, rasistisk, ærekrenkende, krenker andres rettigheter eller som for øvrig er ulovlig eller uetisk.

7. Forholdet til offentlige myndigheter

Proactiv Skin Health AB vil oppfylle lovpålagte krav om å gi opplysninger, fjerne informasjon eller hindre tilgang til nettsiden. For øvrig vil Proactiv Skin Health AB ta nødvendige og rimelige forholdsregler for å forhindre brudd på betingelsene for bruk av nettsiden eller bruk som er i strid med offentligrettslige regler.

Proactiv Skin Health AB vil samarbeide med offentlige myndigheter i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger og i forhold som gjelder nettsikkerhet.

8. Personopplysninger

Alle personopplysninger håndteres i samsvar med Proactiv Skin Health AB policy [link] for behandling av personopplysninger og personopplysningslovens regler.

Hvis Proactiv Skin Health AB blir omorganisert eller virksomheten overdras, vil personopplysningene bli benyttet for virksomheten og på samme måte som tidligere. Omorganiseringen eller overdragelsen vil ikke uten ditt samtykke påvirke måten opplysningene brukes på.

9. Hvem som kan handle på Proactiv Skin Health AB

Proactiv Skin Health AB selger ikke til personer under 18 år. Produkter som er egnet for barn, må kjøpes av personer over 18 år.

10. Betaling

For kjøp av produkter kan benyttes gyldig VISA eller MasterCard. Proactiv Skin Health AB vil kontrollere at kortet er gyldig og brukes av rett person.

Betaling kan også skje mot faktura, og slik at kunden belastes gebyret.
Betaling for kjøpene gjøres via nettsiden i henhold til prosedyre som der er beskrevet. 

PayPort Faktura/Delbetale

I samarbeid med PayPort, en tjeneste fra Collector Credit AB, tilbyr vi faktura og delbetaling. Når du velger PayPort som betalingsmåte får du hjem dine varer før du betaler. Du kan siden velge å betale hele beløpet med en gang eller dele opp betalingen i mindre deler. Fakturen forfaller i slutten av måneden etter, du har altså opp til 60 dager på deg å betale fakturaen. En fakturaavgift på 29 kroner tilkommer. Du kan kun bestille til din folkeregistrerte adresse når du velger faktura eller delbetaling og du må være minst 18 år gammel når du bestiller.

Når du har fått fakturen kan du velge å delbetale opp til 18 måneder ved å betale fra minstebeløp som er angitt på fakturaen. Ved delbetaling tilkommer en rente på 1,71 % per måned. Ved et kredittkjøp tas det på deg som kunde en kredittopplysning. Ved forsinket eller uteblitt betaling debiteres en avgift på 50 kr samt forsinkelsesrente på 2,5 % per måned.

For å se fullstendige vilkår for PayPort Faktura/Delbetale se linkene nedenfor:
ALMINNELIGE VILKÅR FAKTURA OG KONTOKREDITT
STANDARDISERT EUROPEISK FORBRUKERKREDITTINFORMASJON

11. Avtalen

Når du har bestilt varer på nettstedet, vil Proactiv Skin Health AB bekrefte bestillingen pr. e-post. Bekreftelsen innebærer at avtale er inngått i henhold til bekreftelsen.

12. Levering

Vanligvis kan levering ta opptil 14 dager. Noen ganger kan levering ta lenger tid, men du vil bli underrettet dersom det skulle oppstå forsinkelser.

Proactiv Skin Health AB vil holde deg informert ved e-post, telefon eller sms hvis det skulle oppstå problemer vedrørende gjennomføringen av avtalen, for eksempel hvis det skulle oppstå leveringsvansker. 

Uavhentete varer
Vi forbeholder oss retten til å debitere deg for alle våre utgifter som oppstår i forbindelse med pakker som ikke blir hentet på posthus/utleveringssted. For tiden 300 kr. Betaling skal skje med innbetalingskort innen 10 dager fra fakturadato.

13. Avbestilling av mottatt vare

Proactiv Skin Health AB gir deg rett til å returnere varen innen 60 dager etter at du har mottatt den. Dette gjelder selv om du har brukt opp produktet helt eller delvis, men produktets emballasje må i alle fall returneres. Prisen vil bli refundert med fradrag av Proactiv Skin Health AB a utgifter til frakt. Kunden må bære utgifter for tilbakesendelse.

Dersom du vil avbestille, må du kontakte Kundeservice på telefonnummer 815 65 129, mandag til fredag kl 8:00 – 17:00.

Kundeservice vil oppgi et avbestillingsnummer som må oppgis på returforsendelsen. Refusjonen vil bli utbetalt innen 30 dager.

Avbestillingsretten som her er beskrevet, kommer i tillegg til den angrerett som følger av lovgivningen, jfr. punkt 9.

14. Angrerett

I tillegg til avbestillingsretten ovenfor, har du etter angrerettsloven alltid rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter at varen er mottatt og på de vilkår loven angir. Forutsetningen for angrerett er at mottatt vare kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Ved avbestilling eller retur i henhold til angrerettsloven må du selv bære returkostnadene.

15. Tilbakebetaling

Ved avbestilling eller ved retur i henhold til angrerettsloven vil tilbakebetalingen bli kreditert det bankkortet/kredittkortet som opprinnelig ble benyttet for betaling. Hvis tilbakebetalingen ikke kan gjennomføres på denne måten, vil beløpet bli refundert ved hjelp av bankremisse.

16. Forespørsler

Hvis du har spørsmål eller noe du ønsker å ta opp for eksempel vedrørende varen, service eller andres bruk av nettstedet, kan du kontakte Kundeservice, telefon 815 65 129.